Nawigacja mobilna menu

Port Poetycki zaprasza na VII Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej.

W tym roku połączony będzie on ze spotkaniami autorskimi Radosława Kobierskiego i Agaty Cichy.

Szykujcie już wiersze, odkurzajcie frazy! 1 grudnia o godz. 17,00 widzimy się w Sztygarce.

 

W jury zasiądą: Radosław Kobierski, Tomasz Pietrzak i Barbara Janas-Dudek

 

Moderatorem spotkania będzie Jacek Dudek, zaś spotkania z zaproszonymi gośćmi poprowadzą Tomasz Pietrzak i Sabina Waszut.

Regulamin „Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej”

1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Port Poetycki oraz Kompleks Dobrego Smaku „Sztygarka” w Chorzowie. Turniej finansuje Urząd Miasta Chorzów.

2. Otwarty Turniej Jednego Wiersza odbędzie 01.12.2019 r. o godz. 17.00 w  Kompleksie Dobrego Smaku „Sztygarka” w Chorzowie, ul. Piotra Skargi 34d – Klub Muzyczny Tlenownia.

3. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Uczestnik prezentuje 1 wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju  nie powinny przekraczać 50 wersów.

6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.

7. Zgłoszenie pracy na konkurs następuje poprzez wpisanie tytułu wiersza wraz z danymi osobowymi na listę uczestników konkursu i jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu, Portu Poetyckiego lub Sztygarki.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu lub Portu Poetyckiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 Nr 1000).

9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

12. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.