Nawigacja mobilna menu

1. Port Poetycki jest imprezą kulturalną.
2. Organizatorami Portu Poetyckiego są Barbara Janas – Dudek, Jacek Dudek i Włodzimierz Szymczewski.
3. Uczestnikiem Portu Poetyckiego jest twórca, który zaprezentował swoje wiersze, utwory muzyczne i/ lub prace na jednej z edycji Portu Poetyckiego.
2. Port Poetycki jest otwarty dla wszystkich twórców.
3. Celem Portu Poetyckiego jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, plastycznej i muzycznej, ujawnienie talentów.
4. Warunkiem uczestnictwa w Porcie Poetyckim jest dostarczenie organizatorom zestawu od trzech do czterech wierszy oraz noty biograficznej (portpoetycki@wp.pl).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru twórców biorących udział w kolejnej edycji Portu Poetyckiego.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów poetyckich, muzycznych, prac plastycznych, not biograficznych, relacji ze spotkań a także zdjęć z Portu Poetyckiego zarówno w formie drukowanej jak i w Internecie.
7. Port Poetycki nie ma charakteru komercyjnego.
8. Uczestnik ma prawo odmówić publikacji utworów, not biograficznych filmów i zdjęć, jednak może to nastąpić do dnia prezentacji na Porcie Poetyckim.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
10. Uczestnik Portu Poetyckiego nie ma prawa do :
a) prezentowania cudzych prac, wierszy – bez zgody autora tychże wierszy/danych.
b) żądania od organizatora Potu Poetyckiego aby zmienił/usunął swój/obcy wiersz ze strony internetowej www.portpoetycki.org
c) Rozpowszechniania na Porcie Poetyckim ideologii faszystowskich i antysemickich.
d) prezentowania na Porcie Poetyckim treści zabronionych przez prawo, wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), obraźliwe, naruszające prawo innych osób (art. 23 i 43 Kodeksu cywilnego), albo naruszające zasady współżycia społecznego.
e) prezentowania tekstów, które nawołują do szerzenia nienawiści, ksenofobii lub konfliktów między narodami i/lub innymi grupami społecznymi.
11Uczestnik Portu Poetyckiego ma prawo do :
a) Reklamowania stron Internetowych, produktów, tomików, które mają bezpośredni związek z literaturą i sztuką, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorem.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść prezentowane przez uczestników na Porcie Poetyckim. Uczestnik wygłaszający treści niezgodne z polskim prawem lub naruszające dobra osób trzecich, wulgarne lub obraźliwe może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.