Nawigacja mobilna menu

 

 

 

Już 4 grudnia zapraszamy Was do kompleksu Dobrego Smaku  Sztygarka.

Chorzów, ul. Piotra Skargi 34, godz. 17.00

 

Wydarzenie połączone zostanie z wyjątkowym dialogiem poetyckim Marty Podgórnik i Karoliny Kułakowskiej. Kto będzie z nami?

 

Regulamin znajdziecie poniżej – zapraszamy!

 

 

 

* Regulamin „ VIII Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej”

1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Port Poetycki.

2. Otwarty Turniej Jednego Wiersza odbędzie 04.12.2022 r. o godz. 17.00 w Kompleksie Dobrego Smaku Sztygarka, Chorzów ul. Piotra Skargi 34

4. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Uczestnik prezentuje 1 wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju  nie powinny przekraczać 50 wersów.

6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.

7. Zgłoszenie pracy na konkurs następuje poprzez wpisanie tytułu wiersza wraz z danymi osobowymi na listę uczestników konkursu i jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Portu Poetyckiego w Chorzowie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu lub Portu Poetyckiego.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie  danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

12. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.