Nawigacja mobilna menu

 

Już po raz piąty w Chorzowie odbędzie się Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej. Podczas wydarzenia będą mieli okazję zaprezentować się poeci z całego kraju, którzy do Chorzowa przyjadą z jednym, wyjątkowym wierszem.

Wydarzenie ma charakter otwarty, oznacza to, że swój tekst będzie mógł zaprezentować każdy, kto 3 grudnia zawita do chorzowskiej „Sztygarki”. Turniej połączony będzie tradycyjnie z konkursem poetyckim, podczas którego wyłonione zostaną najciekawsze wiersze, czytane podczas spotkania.

Zmagania poetów na scenie oceniać będzie Jury, w tym roku w składzie: Magdalena Gałkowska, Tomasz Pietrzak oraz Jacek Dudek.

Turniejowi towarzyszyć będzie także spotkanie literackie Magdaleny Gałkowskiej i Tomasza Pietrzaka utrzymane w formie dialogu poetyckiego.

Magdalena Gałkowska –  rocznik  ‘75r. Publikacje m.in. „Odra”, „Tygiel Kultury”, „ProArte”, „Czas Kultury” oraz „Solistki. Antologia poezji kobiet 1989-2009”. Laureatka nagrody głównej XIV OKP im. Jacka Bierezina 2008r, XIV Tyskiej Zimy Poetyckiej 2014r oraz zdobywczyni II miejsca w IX edycji OKP „O Granitową Strzałę”. Autorka książek poetyckich: „Fabryka tanich butów”  (Wydawnictwo Kwadratura, Łódź, 2009) ,”Toca” (Zeszyty Poetyckie, Gniezno, 2012) i „Fantom” (Teatr Mały, Tychy, 2014) Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury za rok 2015. Współpracuje z kwartalnikiem literacko-artystycznym sZAFa, w którym pisuje recenzje poezji.

Tomasz Pietrzak – rocznik ’82, autor tomów: „Stany Skupienia” (2008, Brzeg, wyd. Stowarzyszenie Żywych Poetów), „Rekordy” (2012, Nowa Ruda, wyd. MaMiKo), „Umlauty” (2014, Szczecin-Bezrzecze, Wyd. Forma), „Pospół” (2016, Mikołów, Instytut Mikołowski). Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike – w 2013 i 2015 roku. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Toposie, Odrze, Arteriach, Czasie Kultury i Dekadzie Literackiej. Jego wiersze tłumaczone były na angielski, słoweński i hebrajski. Mieszka w Katowicach i Krakowie. Obecnie pracuje nad piątą książką poetycką pod roboczym tytułem „Sziwa”.

 

 

* Regulamin „ V Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej”
1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Port Poetycki.

2. Otwarty Turniej Jednego Wiersza odbędzie 03.12.2016 r. o godz. 17.00 w Kompleksię Dobrego Smaku Sztygarka – Klub Muzyczny Tlenownia, Chorzów ul. Piotra Skargi 34

4. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Uczestnik prezentuje 1 wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju  nie powinny przekraczać 50 wersów.

6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.

7. Zgłoszenie pracy na konkurs następuje poprzez wpisanie tytułu wiersza wraz z danymi osobowymi na listę uczestników konkursu i jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Portu Poetyckiego w Chorzowie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu lub Portu Poetyckiego.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie  danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

12. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.