Nawigacja mobilna menu

Podziękowania

To był kolejny,  wymagający rejs. Chociaż ogarnięcie wzburzonego morza rzeczy ważnych i mniej ważnych było nad wyraz trudne, okręt portowy spokojnie dobił do brzegu. Nie stałoby się to gdyby nie pomoc, za którą serdecznie dziękujemy:

–         Kompleksowi Dobrego Smaku „Sztygarka” – za udostępinienie pomieszczeń, profesjonalne przygotowanie Magazynu Ciekłego Powietrz, wsparcie techniczne oraz znakomity koncert Joanny Trzepiecińskiej.

–         Urzędowi Miasta Chorzów za udzielenie wsparcia finansowego.

–           Lekkiemu Teatrowi Przenośnemu czyli Teresie Adamkiewicz i Mirosławowi Orzechowskiemu, którzy         znakomicie przygotowali swój teatr pod występy haikowców.

–           Michałowi Dudkowi, Arkowi Łuszczykowi, Pawłowi Dąbrowskiemu za obsługę fotograficzną.

–           Zuzannie Truchlewskiej, Robertowi Kanii, ich gościom za wytrawny wieczór haiku.

–           Teatrowi Obecnemu z Wrocławia za spektakl.

–           Katarzynie Mrugacz  za opiekę nad stoiskiem wydawniczym.

–           Jarkowi i Ewie Markiewiczom za wsparcie logistyczne.

–           Tomaszowi Pietrzakowi za medialną reklamę Portu.

–           Mateuszowi Czajce za stronę poligraficzną.

–           Annie Dudek za przygotowanie plakatu.

–           gościom głównym: Biance Rolando, Tomaszowi Pietrzakowi, Annie Marii Wierzchuckiej i Bogdanowi Prejsowi.

–           Małgorzacie Południak za organizację  Sztalugarni i wsparcie merytoryczne.

–           Ewie Kantorczyk za pełne magii i grafiki, Barbarze Trzybulskiej za ceramiczną wystawę prac przestrzennych oraz warsztaty plastyczne.

–           Sabinie Waszut za poprowadzenie Hyde Parku,

–           MDK Chorzów i Galerii Sztuki MM za wypożyczenie sztalug i kubusów.

 

Podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników Portu Poetyckiego, którzy zaprezentiwali swoją twórczość jak również przybyłych sympatyków słowa, obrazu, rzeźby i muzyki oraz tych, którzy wspierali nas w jakikolwiek inny sposób.

 

Barbara Janas-Dudek i Jacek Dudek