Nawigacja mobilna menu

Muzeum w Chorzowie oraz Port Poetycki mają zaszczyt zaprosić na wieczór poetycko-muzyczny poświęcony twórczości Barbary Dziekańskiej p.t: „Wiersz nie pyta o pogodę” oraz na I Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej *

27 listopad 2013 r. godz. 17.00
Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25

 

 

Barbara Dziekańska : (1947-2012) Muzyk, poetka, publicystka, animator kultury. Była członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Związku Literatów Polskich w Krakowie. Wydała: Dialogi z codziennością (1990), Z tamtej strony (1991), Zatopiona katedra (1993), Podaję ci siebie (1994), Dosięgnąć siebie (1996), Drzewo bez grzechu (1998) A niebo zostanie różowe (2000), Zapalę noc – wybór liryków i erotyków -(1989 -2002), Moja Mama nie pyta o pogodę (2006), Zapiski na dłoni – wybór wierszy (1982-2008). Redaktor antologii twórczości literackiej Chorzowa pt. „Jak smagnięcie gałązką” (2002).Jej wiersze są zamieszczone w 10 edycjach Krakowskiej Nocy Poetów, w licznych antologiach tematycznych o zasięgu ogólnopolskim. Rozgłośnia radia „alfa” w Krakowie, oraz PR i TV w Katowicach zrealizowały szereg audycji autorskich. Drukowała w prasie lokalnej, miesięcznikach literackich i pismach społeczno – kulturalnych. Była redaktorem i recenzentem tomików poetyckich. 18 lat prowadziła cykle programów poetycko-muzycznych.„Wiersze na każdą pogodę”. Jako juror udzielała się w komisjach konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich. Promowała młodocianych poetów. W grudniu 2007 r. została odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla województwa

 

 

Twórczość Barbary Dziekańskiej zaprezentują dla Państwa:

 
Marta Fox – Poetka, powieściopisarka, eseistka. Wydała  ponad 30 książek (powieści, opowiadania, wiersze, eseje). Jej wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki, hiszpański. Powieści  młodzieżowe zostały uhonorowane przez Polską Sekcję IBBY (International Board on Books for Young People) w konkursie „Książka Roku” 1995 i 2000. W 2004 roku otrzymała Złoty Telefon – honorowe odznaczenie „Niebieskiej Linii” – Ogólnopolskiego Pogotowia do Walki z Przemocą w Rodzinie, za książkę Coraz mniej milczenia. O dramatach dzieciństwa bez tabu.W 2006 roku otrzymała honorowe odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 
Roma Jegor – Mieszka i pracuje w Mikołowie. Jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Związku Literatów Polskich Oddział w Krakowie, laureatką konkursów poetyckich, oraz autorką czterech tomików wierszy.

 
Barbara Janas-Dudek –  Chorzowianka – rocznik 76. Poetka, animator kultury oraz redaktor działu poezji w Kwartalniku Literacko-artystycznym Szafa. Autorka dwóch tomów oraz arkusza poetyckiego. Współorganizator chorzowskich imprez literackich „Port Poetycki” Barbara Janas-Dudek to również autorka monodramu „zakład pracy chronionej”, na podstawie którego wraz z mężem, poetą Jackiem Dudkiem, przygotowała inscenizację teatralną pod tym samym tytułem.

 
Jan Mieńciuk – poeta, który o sobie mówi, że pochodzi z zaścianków Mickiewicza, ten „Kraj lat dziecinnych zawsze zostanie, święty i czysty jak pierwsze kochanie”. Od 1966 roku mieszka na Śląsku, tu znalazł serdecznych przyjaciół, a Śląsk stał się jego drugą ojczyzną. Pisze Kronikę zdarzeń w Wiadomościach Parafialnych Świętej Jadwigi w Chorzowie.

 
Włodzimierz Szymczewski – rocznik 1956. Swój flirt z poezją rozpoczął w szkole średniej. To właśnie wtedy powstają jego pierwsze wiersze. W latach dziewięćdziesiątych prowadzi Koło Młodych przy Katowickim oddziale SPP. Autor dwóch tomów poetyckich. Publikuje w czasopismach i modnym dziś Internecie.

 
Jacek Dudek – Od urodzenia mieszka w Chorzowie. Zadebiutował w roku 1999 w po konkursowym tomiku wierszy pt. „Zmrok to jeszcze nie ciemność”.  Współautor i wydawca książek poetyckich „Druid Bar”-2004r. i „Ziemia Druid”-2006r. W 2008r. Autor dwóch książek poetyckich. Pomysłodawca, kreator i organizator cyklicznych prezentacji poetyckich „Port Poetycki” w Chorzowie.

 
O oprawę muzyczną zadbają:

 
 Elżbieta Ogermann – rodowita chorzowianka, od 12 lat wokalistka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Wieloletnia przyjaciółka Barbary Dziekańskiej. Częsty gość Barbary na wieczorach poetycko-muzycznych w Muzeum chorzowskim.

 
Wojciech Stysz – Urodził się 6 grudnia 1973 roku w Katowicach.
Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy. W 1997 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem, a obecnie jest wykładowcą tej uczelni. Jako pianista, organista i kameralista dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych. Występował z koncertami w kraju i za granicą. Bierze udział w wielu koncertach solowych, kameralnych i przedstawieniach operowych, realizując
partię fortepianu, basso continuo w muzyce dawnej, czy towarzysząc solistom na organach. W sezonie artystycznym 2008-2009 pod jego kierownictwem i przy własnych transkrypcjach organowych wystawiono oratorium „Stworzenia świata” J.Haydna i koncertową wersję opery „Siostra Angelika” G.Pucciniego
w Katowicach i Krakowie.

 
* Regulamin „Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej”
1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Port Poetycki oraz Muzeum w Chorzowie.

2.Turniej realizowany jest w ramach projektu „wiersz nie pyta o pogodę” realizowanego przez Muzeum w Chorzowie.

3. Otwarty Turniej Jednego Wiersza odbędzie 27.11.2013 r. o godz. 17.00 w  Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25.

4. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Uczestnik prezentuje 1 wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju  nie powinny przekraczać 50 wersów.

6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.

7. Zgłoszenie pracy na konkurs następuje poprzez wpisanie tytułu wiersza wraz z danymi osobowymi na listę uczestników konkursu i jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Muzeum w Chorzowie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu, Portu Poetyckiego lub Muzeum.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu lub Muzeum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

12. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.