Nawigacja mobilna menu

Termin: 17 czerwca 2016 piątek, godz. 18.00

Patronat medialny: Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „WOBEC”
Organizator imprezy odpowiedzialny za realizację i przebieg Turnieju: Sabina Wawerla-Długosz (poetka, prowadząca Forum Literackie w MDK „Południe” Filia w Piotrowicach)

Zasady organizacji i przebieg Turnieju: każdy autor uczestniczący w Turnieju prezentuje osobiście wobec publiczności i Jury jeden dotychczas niepublikowany i nie nagradzany wiersz. Po odczytaniu przez autora test prezentowanego utworu zostaje przekazany w 3 egz. członkom Jury. Obrady Jury odbywają się bezpośrednio po zaprezentowaniu wierszy przez wszystkich uczestników Turnieju. Obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych. O przyznaniu i podziale nagród i wyróżnień decyduje Jury.

Skład Jury: Sabina Wawerla-Długosz (Przewodnicząca), Ewa Parma, Roma Jegor

Jury przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca. Nagrody będą miały formę pieniężną. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w Miesięczniku Kulturalnym „WOBEC”. Prosimy o wcześniejsze przybycie i wpisanie się na listę. Wstęp wolny.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 205 92 81, 664 615 000
oraz poprzez: e-mail: piotrowice@mdkpoludnie.com