Nawigacja mobilna menu

Port Poetycki przy współpracy z Muzeum w Chorzowie serdecznie zaprasza na spotkanie poetycko-muzyczne pt. „Wiersz nie pyta o pogodę” oraz III Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej *

prezentacje poetyckie:

Maciej Melecki

Mirosława Pajewska

 

recital: Martyna Kwolek przy akompaniamencie Piotra Matusika

                             prowadzenie: Barbara Janas-Dudek i Jacek Dudek

miejsce: Muzeum Chorzów, ul. Powstańców 25

 listopad, godzina: 17.00

 

 

muzeum 2015

 

Regulamin III Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej

1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Port Poetycki oraz Muzeum w Chorzowie.

2.Turniej realizowany jest w ramach projektu „wiersz nie pyta o pogodę” realizowanego przez Muzeum w Chorzowie.

3. Otwarty Turniej Jednego Wiersza odbędzie 25.11.2015 r. o godz. 17.00 w  Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25 .

4. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Uczestnik prezentuje 1 wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju  nie powinny przekraczać 50 wersów.

6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.

7. Zgłoszenie pracy na konkurs następuje poprzez wpisanie tytułu wiersza wraz z danymi osobowymi na listę uczestników konkursu i jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Muzeum w Chorzowie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu, Portu Poetyckiego lub Muzeum.

9. Rejestracja udziału w  Turnieju odbywać się będzie od godz. 16.30 do godz.17.00. 25-11-2015r

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu lub Muzeum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

12. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.