Nawigacja mobilna menu

bu-gadki marzec 2016Zapraszamy na wieczór autorski poetki SABINY WAWERLI-DŁUGOSZ
promującej tomik „Sprawozdania z obserwacji” wyd. Miniatura, Kraków 2015

Autorka współpracuje z internetowym pismem kulturalnym „WOBEC”, publikując recenzje krytycznoliterackie. Jest pomysłodawczynią i prowadzącą Forum Literackie w MDK „Południe” w Piotrowicach, przy którym odbywa się cyklicznie Turniej Jednego Wiersza. Wolontariuszka. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Dress For Success Poland”.

Publikacje: ŚLĄSK” „ARKADIA” „Opcje” „WOBEC”, „Wyrazy” „e-Faust” „Instynkt” pisarze.pl, Nowa Gazeta Literacka, Śląska Strefa Gender, Polska-Canada. Wyróżniana w konkursach poetyckich. Zdobyła III miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie im. Rafała Wojaczka.

Mieszka w Katowicach.

https://www.wobec.eu/index.php/redakcja/nasi-autorzy/329-wawerla-dlugosz-sabina

https://pisarze.pl/poezja/10639-sabina-wawerla-dlugosz-wiersze.html

Spotkanie odbędzie się w Księgarni ZŁA BUKA , Galeria Rondo Sztuki
Katowice, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1
godzina 18.00
https://www.facebook.com/zlabuka/?fref=ts

prowadzenie:
Ewa Olejarz
Sabina Waszut