Nawigacja mobilna menu

 

Kto nie czyta ten bandyta! Ogłaszamy nabór wierszy i poetów do Hyde Parku oraz Magazynu Wierszy.

Jeśli chcesz wziąć udział w tegorocznym Porcie Poetyckim, przygotuj wiersz, nakręć filmik, jak go czytasz i prześlij go do nas. Efekty zobaczycie już od 19-21 czerwca podczas Portu Poetyckiego, który w tym roku odbędzie się na… Facebook’u.

Jak zgłosić film?

1. Wybierz odpowiedni dla siebie segment Portu Poetyckiego. Magazyn Wierszy to część dla osób, które w przeszłości chociaż raz u nas już gościły w Chorzowie. Hyde Park to z kolei część dla każdego, kto chce poczytać i zaprezentować swój wiersz.

2. Każdy poeta/każda poetka może przygotować jeden film, na którym widnieje autor/autorka czytający/czytająca wiersz lub inną prezentację multimedialną: nagranie audio z tłem, slajdy z tekstem, piosenkę poetycką. 

3. Film powinien być nie dłuższy niż 3 minuty.

4. Film kręcony np. aparatem fotograficznym, smartfonem lub kamerą internetową musi być przygotowany poziomo.

5. Przesłany plik video należy odpowiednio opisać w zależności od tego, czy zgłoszenie dotyczy Hyde Park’u czy Magazynu Wierszy. Oznaczenia: ” Hyde Park, imię i nazwisko, tytuł wiersza”/”Magazyn wierszy, imię i nazwisko, tytuł wiersza”.

6. Przygotowany film przesyłamy na adres portpoetyckionline@interia.pl Dopuszczalne jest przesłanie filmu jako załącznika lub jako linku do pobrania (np. z platformy WeTransfer).

7. Na nagrania czekamy od 26 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. do godz. 23.30.

8. Do nagrania należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (skan lub zdjęcie oświadczenia) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku poprzez publikację nagrania wiersza przygotowanego do działań promocyjnych i archiwalnych Portu Poetyckiego na łamach prasy, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej www.portpoetycki.org

w filmie, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o Porcie Poetyckim. Jednocześnie oświadczam, że przygotowane przeze mnie nagranie nie narusza moich dóbr osobistych. Nagranie to zostanie wykorzystane wyłącznie do promocji „Portu Poetyckiego” zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku / głosu / nagrań / wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.


imię i nazwisko

podpis