Nawigacja mobilna menu

plakat-iv-turniej-jednego-wiersza-1

Serdecznie zapraszamy do chorzowskiej Sztygarki na barbórkowy wieczór poetycko-muzyczny, w czasie którego odbędzie się IV Otwarty Turniej Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej oraz recital Marioli Koniecznej. Oprócz nagród finansowych przewidziano nagrodę główną, statuetkę ufundowaną przez córkę Barbary, Aleksandrę Stańczyk oraz zaproszenie do prezentacji swoich wierszy w charakterze gościa głównego XV edycji Portu Poetyckiego, która odbędzie się 3 czerwca 2017 r.

 

 

* Regulamin „ IV Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. Barbary Dziekańskiej”
1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Port Poetycki.

2. Otwarty Turniej Jednego Wiersza odbędzie 04.12.2016 r. o godz. 16.00 w Kompleksię Dobrego Smaku Sztygarka – Klub Muzyczny Tlenownia, Chorzów ul. Piotra Skargi 34

4. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Uczestnik prezentuje 1 wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani  w publikacjach książkowych. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju  nie powinny przekraczać 50 wersów.

6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.

7. Zgłoszenie pracy na konkurs następuje poprzez wpisanie tytułu wiersza wraz z danymi osobowymi na listę uczestników konkursu i jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Portu Poetyckiego w Chorzowie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu lub Portu Poetyckiego.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

12. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.