Nawigacja mobilna menu

JERZY BENIAMIN ZIMNY, poeta, prozaik, krytyk i recenzent, historyk poezji polskiej, mieszka   w Poznaniu. Debiut w 1970 r. w piśmie studenckim „Merkury”. Wyróżniany i nagradzany w konkursach poetyckich, m.in: „Milowego Słupa” w Koninie w 1976 r, „Zielonej Wazy” w Poznaniu   w 1977 r, „Turniej wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce” w 1981 r. Członek KKMP w latach 1971-1975, w 2007 i 2010 r. nominowany do nagrody głównej w konkursie im K. Ratonia w Olkuszu, oraz Lubuskiego Wawrzynu 2012. Swoje wiersze publikował w prasie literackiej: „Nadodrze” „Nurt” „Literatura” „Kamena” „Fraza” „Znaj” „Okolica Poetów” „sZafa” i w prasie regionalnej. W latach 1976-1989 współpracował z w/w pismami, w zakresie recenzji literackich, specjalizując się w debiutach poetyckich, i nie tylko. W latach 2013-2016 współpracował z portalem Poeci Polscy i wydawnic- twem Duży Format w Warszawie. Był członkiem redakcji Magazynu Literackiego ZLP. Współredaguje internetowe wydanie Art pub Literatura. Redaktor naczelny kwartalnika literackiego ReWiry. Przewodniczący Kapituły konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny.  Juror wielu konkursów poetyckich organizowanych w kraju. Zajmuje się także debiutami poetyckimi (od 1976 r.) współpracuje ze stowarzyszeniami młodzieżowymi i fundacjami na rzecz dzieci i młodzieży. Promotor młodej poezji polskiej.

Publikacje w antologiach i almanachach: „”Moment Wejścia w 1976 r. pod red. AK Waśkiewicza, „Którzy pamiętali słońce” w 1981 r. Wydawnictwo Poznańskie. „Arka” wydany w 2005 r. „Miejsce obecności”, w 2010. 2011. 2012. 2013 r. Stowarzyszenie Pisarzy Sopotu. Umajona Mława 2012 r. Almanachy Międzynarodowych Listopadów Poetyckich, Antologie obcojęzyczne (grecka, niemiecka, rosyjska, białoruska, ukraińska, szwedzka, francuska).   „I wspomnisz i pomyślisz o mnie, ZLP Oddz. Zielona Góra 2011 r. Wymieniony także w Leksykonie pisarzy lubuskich 1961-2011 wydanym z okazji 50-tej rocznicy powstania oddziału. Autor ośmiu tomów poezji, powieści: Gromnica i Róże z Montreux, i szkiców literackich: Dzieci Norwida, Dzienniki literackie. Pracuje nad nową powieścią pt. Gry wstępne.

 

Wiersze z cyklu:  Pełnia słowa  /tom ukaże się w 2021/

 

Słowa patykiem pisane

 

Wypiłem jabola i wytarłem usta

dane mi na całe życie, mama tak się starała

a syn leży w trawie i ogląda niebo.

 

Nie wie że tam jest dla niego miejsce,

musi tylko strawić samego siebie,

a potem jak nasiono sosny pomyśleć

o drzewie pod którym schronią się

wędrowcy i zrobią z niego piękny krzyż.

 

Słowo bez korony

 

Zbuduję z tobą nowy świat bez korony,

bez śladów przeszłości, zaszły ty, odnowy

odmówiony, w nurt przemian rzucony

ale tylko wczoraj, bo dzisiaj nie ma wiary

w cegłę, z której okno jest wyraźniejsze

żyję w niej jak Herbert w zdradzonej głowie

i pytam o koronę, pod którą umierali synowie. 

 

Pełnia słowa

 

Piszę kocham a nie wiem czy mam serce.

 

W głowie gromadzą się słowa, przepychają

do światła,  najbardziej podłe idą na czele.

 

Kruchym nie będzie pisane ani mówione,

między jednym a drugim zastępem pojawi

się składnia słów wybranych z komórek,

gdzie zawsze rodzi się księżycowa pełnia.