Nawigacja mobilna menu

GRUPA LITERYCZNA

Grupa Literyczna NA KRECHĘ powstała w ramach Klubu Młodego Literata przy Związku Literatów Polskich O/Poznań jako spontaniczny zryw ludzi interpretujących sztukę i wszelkie jej przejawy. Członkowie grupy – to nie tylko mieszkańcy Wielkopolski, ale i innych miast w kraju i za granicą. Pomysłodawczynią i kuratorem Grupy NA KRECHĘ jest poetka Łucja Dudzińska. NA KRECHĘ pragnie skupić swoją działalność na wielu aspektach. Nie chce się jawić jako akuszerka młodych „nieopierzonych” jeszcze twórców, choć i to bierze pod uwagę. Grupa chce iść – jak mówią jej członkowie – ze sztuką na szagę, przecinać stereotypy i rozbijać zastane już formy, aby ludzie patrzyli na sztukę tak, jakby ją widzieli po raz pierwszy, choć wszystko jest przecież powtórzeniem.

Skupiamy młodych poetów i adeptów poezji, prozy, krytyki literackiej oraz innych twórców uzdolnionych w zakresie fotografii, muzyki, malarstwa. Grupa literacko-artystyczna jest ogólnopolska, niezrzeszona, stawia przed sobą wiele wyzwań i zamierza działać, łącząc ponad podziałami.

Grupa Literyczna NA KRECHĘ postawiła sobie za cel społeczne i bezinteresowne upowszechnianie, promocję, a przede wszystkim rozwój, zarówno twórczości, jak i twórczej aktywności jej uczestników. Ma to dotyczyć zainicjowanych i prowadzonych przez członków spotkań, prezentacji poetyckich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, a także organizowanych samodzielnie, jak i współorganizowanych projektów i akcji literacko-artystycznych. Grupa posiada własne plany wydawnicze, które w miarę możliwości będzie realizowała. Chętnie podejmie współpracę z innymi animatorami, grupami, instytucjami.