Nawigacja mobilna menu

Muzyk, poetka, publicystka, animator kultury. Członkini Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Związku Literatów Polskich w Krakowie. Wydała: Dialogi z codziennością (1990), Z tamtej strony (1991), Zatopiona katedra (1993), Podaję ci siebie (1994), Dosięgnąć siebie (1996), Drzewo bez grzechu (1998)

A niebo zostanie różowe (2000), Zapalę noc – wybór liryków i erotyków -(1989 -2002), Moja Mama nie pyta o pogodę (2006), Zapiski na dłoni – wybór wierszy (1982-2008). Redaktor antologii twórczości literackiej Chorzowa pt. „Jak smagnięcie gałązką” (2002).Jej wiersze są zamieszczone w 10 edycjach Krakowskiej Nocy Poetów, w licznych antologiach tematycznych o zasięgu ogólnopolskim. Rozgłośnia radia „alfa” w Krakowie, oraz PR i TV w Katowicach zrealizowały szereg audycji autorskich. Obecnie drukuje w prasie lokalnej, miesięcznikach literackich i pismach społeczno – kulturalnych. Jest redaktorem i recenzentem tomików poetyckich. Od 17 lat prowadzi cykle programów poetycko-muzycznych.„Wiersze na każdą pogodę”. Jako juror udziela się w komisjach konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich. Promuje młodocianych poetów. W grudniu 2007 r. została odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Hobby: Kolekcjonerstwo kamieni półszlachetnych. Fotografika.

 

DEDYKACJA DLA FERNANDA PESSOI

nie wiem dlaczego – drogi Fernando
wlokę się za Tobą po zaułkach Lizbony

przymierzam swój profil do Twojego
– choć nie byłeś piękny

niepokoje w odświętnych szatach
chodzą mlecznymi drogami
a Ty – pierwsze siwe włosy
palisz o krawędzie gwiazd