Nawigacja mobilna menu

Jury 52. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2011, jak co roku oceniało
książki wydane w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego i w I kwartale roku bieżącego
przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez
twórców (grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce.
Wydawcy nagrodzonych pozycji otrzymują specjalne dyplomy honorowe, a twórcom
opracowań edytorsko-artystycznych przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe.
Dyplomy otrzymują również wydawcy i twórcy książek wyróżnionych.
Pragniemy podziękować wszystkim miłośnikom pięknej książki: wydawcom
i artystom za ich twórcze projekty graficzne książek.
W 52. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2011 wzięło udział
85 wydawnictw, które nadesłały 159 tytułów.
Jury Konkursu w składzie: prof. Stanisław Wieczorek – przewodniczący,
prof. Janusz Fogler, Katarzyna Iwanicka, prof. Rosław Szaybo,
Andrzej Tomaszewski, prof. Mieczysław Wasilewski
nominowało do nagród i wyróżnień 90 książek.
W wyniku tajnego głosowania Jury przyznało nagrody i wyróżnienia
następującym książkom:

Dział I – Literatura piękna
NAGRODA
Listy. Wybór – Fryderyk Chopin
ilustracje i projekt graficzny
Józef Wilkoń
projekt typograficzny Piotr Gil
wydawca: Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina
druk i oprawa: Drukarnia
LEGRA Sp. z o.o. w Krakowie
WYRÓŻNIENIA
Cyganka oraz inne satyry i humoreski
prozą, teksty kabaretowe
i aforyzmy – Julian Tuwim
opracowanie graficzne Andrzej
Barecki
wydawca: Wydawnictwo ISKRY
druk i oprawa: Drukarnia Wydawnicza
im.W. L. Anczyca S.A. w Krakowie
Mówi Warszawa
– praca zbiorowa
projekt graficzny i ilustracje
Marta Surowiec
i Wojciech Polak
wydawca: Muzeum
Powstania Warszawskiego
i Wydawnictwo TRIO
druk i oprawa: Drukarnia READ
ME w Łodzi
NOMINACJE
Altissimum Abiectum –
Krzysztof Schodowski, Karol Samsel
ilustracje, opracowanie graficzne Krzysztof Schodowski
projekt okładki Mariusz Syperek
wydawca: Zaułek Wydawniczy POMYŁKA
druk i oprawa: Drukarnia KADRUK S.C. w Szczecinie
Dojrzałość piersi i pieśni – Eda Ostrowska
opracowanie graficzne i skład Florentyna Nastaj
wydawca: Wydawnictwo Ośrodek „Brama Grodzka
– Teatr NN”
druk i oprawa: Drukarnia PETIT Skład-Druk-Oprawa
w Lublinie
Imię róży – Umberto Eco
opracowanie graficzne Tomasz Lec
projekt okładki Witold Siemaszkiewicz
wydawca: Wydawnictwo Literackie NOIR SUR BLANC
druk i oprawa: Zakład Graficzny COLONEL S.C.
w Krakowie
Kantor od kuchni – Krzysztof Miklaszewski
opracowanie graficzne Piotr Gidlewski
wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
druk i oprawa: Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
Kolejność stron – Aleksandra Słowik
opracowanie graficzne i projekt okładki Danuta
Dąbrowska
wydawca: Zaułek Wydawniczy POMYŁKA
druk i oprawa: Drukarnia KADRUK S.C. w Szczecinie
Król Edyp – Sofokles
ilustracje i opracowanie graficzne Piotr Gidlewski
wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
druk i oprawa: Drukarnia Wydawnicza im.W. L. Anczyca
S.A. w Krakowie
Krótkie, ale całe historie – Sławomir Mrożek
opracowanie graficzne Tomasz Lec,
projekt okładki Witold Siemaszkiewicz
wydawca: Wydawnictwo Literackie NOIR SUR BLANC
druk i oprawa: Zakład Graficzny COLONEL S.C.
w Krakowie
Kulki rtęci – Wojciech Roszkowski
opracowanie graficzne Kamila Lebiedzińska
wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy
druk i oprawa: Drukarnia PIKGROUP w Świdnicy
Może to wszystko – Wisława Szymborska
opracowanie graficzne Romana Ramanyszyn
i Andrij Łesiw
wydawca: Wydawnictwo BOSZ
druk i oprawa: Drukarnia DROGOWIEC-PL Sp. z o.o.
w Kielcach
Próby wyjścia – Izabela Fietkiewicz-Paszek
opracowanie graficzne Jarosław Wójcik
i Radosław Wójcik
wydawca: Zaułek Wydawniczy POMYŁKA
druk i oprawa: Drukarnia KADRUK S.C. w Szczecinie
Roland Barthes – Roland Barthes
projekt graficzny i projekt okładki Stanisław Salij
wydawca: Wydawnictwo SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA
druk i oprawa: Drukarnia NORMEX w Gdańsku
Twarz, co widziała wszystkie końce świata –
Oskar Wilde
ilustracje i opracowanie graficzne Piotr Gidlewski
wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
druk i oprawa: Drukarnia im. Adama Półtawskiego
w Kielcach
W hołdzie Chopinowi. Bałakiriew w Warszawie
i Żelazowej Woli – Grzegorz Wiśniewski
projekt graficzny Piotr Gidlewski
wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy i Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina
druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego w Kielcach
Wyimki z Elegii duinejskich Rainera Marii Rilkego.
Szkice z życia materii martwej – Cezary Sikorski,
Przemysław Cerebież-Tarabicki
projekt graficzny i skład Anna Kosmacz
wydawca: Zaułek Wydawniczy POMYŁKA
druk i oprawa: Drukarnia KADRUK S.C. w Szczecinie

 

więcej: https://www.ptwk.pl/ptwk/doc/52_nkr_wyniki.pdf